Album

Alaya
Atlantis
New Age / New Age
2021 - Ibis - IBIS132


1. Power at Work (I)

02:04

2. Power at Work (II)

01:52

3. Power at Work (III)

02:12

4. Power at Work (IV)

03:48

5. Power at Work (V)

01:23

6. Power at Work (VI)

03:05

7. Atlantis

06:27

8. Satisfaction

05:03