Album

Maurizio Brunod
Ensemble
Jazz / Jazz
2020 - Caligola Records - CR 2275


1. Teseo

06:40

2. Stinko Tango (feat. Daniele Di Bonaventura)

05:35

3. Didime (feat. Daniele Di Bonaventura)

05:44

4. Urban Squad (feat. Gianluigi Trovesi)

04:55

5. Neve (feat. Gianluigi Trovesi)

04:38

6. Hypnotic Sad Loop

04:30

7. Bad Epoque (feat. Daniele Di Bonaventura)

05:22

8. Sequences

05:12

9. Milonga del nord

05:38

10. Tutankamon (feat. Daniele Di Bonaventura)

05:03