Ossigeno Srl utilizza i cookies: continuando su questa pagina se ne accetta l'uso.
 X
ALBUM
Ming Zeng ??
牡丹亭 选曲 Mu Dan Ting
World / China
2013 - Felmay - Fy 8195

  1.
  游园-绕池游 You Yuan - Rao Chi You (A Stroll in the Garden - Around the Pond)
  01:57
  2.
  游园-步步娇 You Yuan - Bu Bu Jiao (A Stroll in the Garden - Dainty Steps)
  05:47
  3.
  游园-绵搭絮 You Yuan - Jin Da Xu (A Stroll in the Garden - Soft and Silky)
  03:17
  4.
  寻梦-懒画眉 Xun Meng - Lan Hua Mei (Find Dream - Lazy Bird)
  03:21
  5.
  寻梦-豆叶黄 Xun Meng - Dou Ye Huang (Find Dream - Yellow Bean Leaf)
  02:57
  6.
  离魂-集贤宾 Li Hun - Ji Xian Bin (The Soul Departs - Gathering of the Wise)
  06:30
  7.
  问路-犯尾序 Wen Lu - Fan Wei Xu (Ask for the Directions)
  04:03
  8.
  硬栲-折桂令 Ying Kao - Zhe Gui Lin (Yingkao - Zhe Gui Order)
  02:41
  9.
  秋江-湖歌 Qiu Jiang - Hu Ge (Autumn River - Lake Song)
  00:58
  10.
  秋江-山歌 Qiu Jiang - Shan Ge (Autumn River - Mountain Song)
  00:50
  11.
  湖楼-江儿水 Hu Lou - Jiang Er Shui (Lake Building - River Waters)
  02:29
  12.
  琴挑-懒画眉1 Qin Tiao - Lan Hua Mei 1 (Qintiao - Lazy Bird 1)
  02:23
  13.
  琴挑-懒画眉2 Qin Tiao - Lan Hua Mei (Qintiao - Lazy Bird Continue 2)
  02:44
  14.
  琴挑-懒画眉3 Qin Tiao - Lan Hua Mei (Qintiao - Lazy Bird Continue 3)
  04:30
  15.
  琴挑-琴曲1 Qin Tiao - Qin Qu 1 (Qintiao – Qinqu 1)
  00:54
  16.
  琴挑-琴曲 2 Qin Tiao - Qin Qu 1 (Qintiao – Qinqu 2)
  00:58
  17.
  琴挑-朝元歌 Qin Tiao - Chao Yuan Ge (Qintiao - Chao Yuan Ge)
  08:10
  18.
  茶叙-二郎神 Cha Xu - Er Lang Shen (Narrative During Drink Tea - The Second Prince Deity)
  08:30
  19.
  秋江-红衲袄 Qiu Jiang - Hong Na Ao (Qiujiang - Red Cassock Jacket)
  03:30