Album

Ensemble Bîrûn & Judsi Erguner
I Nefes della confraternita Sufi Bektâshî ad Istanbul e nei Balcani (The Nefes of the Bektâshî Sufi Brotherhood in Istanbul and the Balkans)
World / World
2019 - Nota - blockNota 592


1. Râst İlâhi “Çünki bildin müminin kalbinde beytullah var” / Zavil İlâhi “Yâr Yüreğim Yâr Görki Neler Var”

06:51

2. Mâhûr Nefes “Kuruldu cem erkân açıldı erler etti iktida” / Evic Nefes “Gel gel yanalım ateş-i aşka”

03:44

3. Pençgâh Nefes “Derdim çoktur hangisine yanayım” / Hüzzam Nefes “Kâf u nun hitâbi izhâr olmadan”

03:18

4. Ney Taksîm in modo (Maqâm) [Hicâz]

02:06

5. Hicâz İlâhi “Ey garip bülbül diyarın kandedir?”

04:19

6. Hicâz Nefes “Zümre-i nacileriz bende olup haydere”

08:05

7. Kemençe Taksîm in modo (Maqâm) [Hüseynî]

00:57

8. Hüseynî İlâhi “Bu matemde olan derdile hicrane deva olmaz” / Hüseynî Nefes “Meded senden meded sultânım Ali”

06:58

9. Hüseynî Nefes “Bilmem ne hal oldu bana” / Hüseynî Nefes “Yüzün gördüm dedim elhamdülillah”

03:34

10. Nevâ Nefes “Ben yürürüm yâne yâne”

10:48

11. Uşşak Nefes “Ah, ben melâmet hırkasını kendim giydim eğnim”

02:55

12. Tanbûr Taksîm in modo (Maqâm) [Neveser]

02:24

13. Neveser Nefes “Âlem yüzüne saldı ziyâ âl-i Muhammed” / Nihavend Nefes “Hak’dır Allah’ım Muhammed mahım”

04:40

14. ‘Ûd Taksîm in modo (Maqâm) [Dugâh]

02:25

15. Dügâh Nefes “Amenna söyledik ikrar eyledik”

02:39

16. Sabâ Nefes “Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme” / Sabâ Nefes “Eşrefoğlu al haberi”

02:40