Ossigeno Srl utilizza i cookies: continuando su questa pagina se ne accetta l'uso.
 X
ALBUM
Ensemble Bîrûn & Judsi Erguner
I Nefes della confraternita Sufi Bektâshî ad Istanbul e nei Balcani (The Nefes of the Bektâshî Sufi Brotherhood in Istanbul and the Balkans)
World / World
2019 - Nota - blockNota 592

  1.
  Râst İlâhi “Çünki bildin müminin kalbinde beytullah var” / Zavil İlâhi “Yâr Yüreğim Yâr Görki Neler Var”
  06:51
  2.
  Mâhûr Nefes “Kuruldu cem erkân açıldı erler etti iktida” / Evic Nefes “Gel gel yanalım ateş-i aşka”
  03:44
  3.
  Pençgâh Nefes “Derdim çoktur hangisine yanayım” / Hüzzam Nefes “Kâf u nun hitâbi izhâr olmadan”
  03:18
  4.
  Ney Taksîm in modo (Maqâm) [Hicâz]
  02:06
  5.
  Hicâz İlâhi “Ey garip bülbül diyarın kandedir?”
  04:19
  6.
  Hicâz Nefes “Zümre-i nacileriz bende olup haydere”
  08:05
  7.
  Kemençe Taksîm in modo (Maqâm) [Hüseynî]
  00:57
  8.
  Hüseynî İlâhi “Bu matemde olan derdile hicrane deva olmaz” / Hüseynî Nefes “Meded senden meded sultânım Ali”
  06:58
  9.
  Hüseynî Nefes “Bilmem ne hal oldu bana” / Hüseynî Nefes “Yüzün gördüm dedim elhamdülillah”
  03:34
  10.
  Nevâ Nefes “Ben yürürüm yâne yâne”
  10:48
  11.
  Uşşak Nefes “Ah, ben melâmet hırkasını kendim giydim eğnim”
  02:55
  12.
  Tanbûr Taksîm in modo (Maqâm) [Neveser]
  02:24
  13.
  Neveser Nefes “Âlem yüzüne saldı ziyâ âl-i Muhammed” / Nihavend Nefes “Hak’dır Allah’ım Muhammed mahım”
  04:40
  14.
  ‘Ûd Taksîm in modo (Maqâm) [Dugâh]
  02:25
  15.
  Dügâh Nefes “Amenna söyledik ikrar eyledik”
  02:39
  16.
  Sabâ Nefes “Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme” / Sabâ Nefes “Eşrefoğlu al haberi”
  02:40

Video

Killa Break
Round Us
from: Round Us

Killa Break
Jungle in Tikal (Guatemala Mix)
from: Jungle in Tikal
Henghel Gualdi
Fiore di primavera
from: Tutti in pista!